Uitschrijven

Uitschrijven

Wanneer u zich wilt uitschrijven bij onze praktijk, vragen wij u te tekenen voor de overdracht van uw dossier naar uw nieuwe huisarts. Hiermee volgen wij het advies van de KNMG inzake overdracht medische gegevens. 

Download hier uw uitschrijfformulier

Per persoon is een verzoek tot overdracht nodig. Om de dossieroverdracht snel te laten verlopen vragen wij u het uitschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen (schriftelijk). Let op dat ook alle gezinsleden van 12 jaar en ouder dit formulier dienen te ondertekenen. 

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen zorgen wij ervoor dat uw dossier verzonden wordt naar uw nieuwe huisarts.

Gezien het feit dat een medisch dossier een belangrijk document is, moeten wij voldoen aan een zogenaamde “wettelijke bewaarplicht” van uw dossier. Deze bewaarplicht houdt in dat wij uw dossier moeten blijven beheren, of dit rechtstreeks moeten overdragen aan uw nieuwe huisarts, zonder tussenkomst van u als patiënt.

In de praktijk betekent dit dat wij, indien u ons daarvoor uw toestemming geeft, uw dossier rechtstreeks zullen overhandigen aan uw nieuwe huisarts. Dit doen wij door uw dossier aangetekend op te sturen of bij voorkeur elektronisch, via een beveiligd netwerk, over te dragen aan uw nieuwe huisarts. 

Indien wij uw toestemming niet hebben, of indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is, zullen wij uw dossier gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven bewaren.