De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner Somatiek

In 't Gasthuis werkt drie Praktijkondersteuners-Somatiek. In nauw overleg met de huisarts controleren zij patiënten met suikerziekte (Diabetes Mellitus), longziekten (Astma en COPD) en patiënten met hart- en vaatziekten, of een verhoogd risico.

Voor de organisatie van de chronische zorg zijn wij aangesloten bij zorggroep Elan. Elan verzorgt de oproep voor het bloedprikken en urineonderzoek, de fundusfoto en evt. diëtiste van verwijzing naar een podotherapeut.

Het gebruik van statine (cholesterolverlager)

Praktijkondersteuner GGZ

Voor de begeleiding en behandeling van patiënten met geestelijke klachten zijn twee Praktijkondersteuners-GGZ werkzaam in 't Gasthuis.

Uw huisarts zal u zo nodig bevestigen naar een van de praktijkondersteuners. Vervolgafspraken kunt u zelf maken via de assistente.