Patiënten enquête

Patiënten enquête

Beste patiënt/bezoeker,

Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over de gang van zaken in huisartspraktijk ‘t Gasthuis. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor ons van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, dat is in het belang van de praktijk. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Vragenlijst praktijk

De volgende vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over hoe ik werk als huisarts. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Vragenlijsten worden anoniem verwerkt. S.v.p. geen gezondheidsklachten en/of persoonlijke gegevens opnemen.