OZO verbindzorg

OZO verbindzorg

Voor de zorg rondom kwetsbare ouderen maken we met thuiszorgorganisatie Savant en de Zorgboog gebruik van OZOverbindzorg.

Via dit online communicatieplatform kunnen alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) samengebracht worden. De cliënt en/of mantelzorger bepaalt wie er mee doet.

Hierop worden ook uw behandelplan en behandelwensen vastgelegd. Deze zijn desgewenst in te zien door de geriater en spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Meer informatie

Groepspraktijk Huisartsen ’t Gasthuis en OZOverbindzorg hebben afspraken vastgelegd over de verwerking van uw persoonsgegevens. Groepspraktijk Huisartsen ’t Gasthuis en OZOverbindzorg worden volgens deze afspraken beiden gezien als verwerkingsverantwoordelijk op hun eigen onderdelen. OZO verbindzorg wordt voor de rest gezien als verwerker. Indien u contact wenst over privacy dan kunt u dat doen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van OZOverbindzorg via e-mailadres info@ozoverbindzorg.nl. Voor vragen over deze verwerkingen, verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten en in geval van een datalek kunt u terecht bij beide partijen.